KONZULTACE a PORADENSTVÍ

Poradenství v žití zdravých vztahů k sobě i k druhým

     1000Kč/h (2h+)

Mnohým z nás se na cestě postaví do cesty vnitřní krize, aby nám ukázala, že jsme se trochu ztratili. 

Příčina našich obtíží vztahových, pracovních, zdravotních, ale i spirituálních může být schována již v našem dětství, výchově i mnohem hlouběji a tak nezpracovaná a neintregovaná traumata přerůstají v krizi, která nás v životě tíží a zamezují žít šťastný a naplněný Život ve zdraví a harmonii. Dovolme si najít onu příčinu a poléčit ji (rozvinout skrytý potenciál), pak pochopíme, jakým nám byla krize darem.

V průběhu si proberem Váš příběh, vaše sny, záměry a dobereme se zdroje trápení. 

Je možné využít i možnosti regrese či šamanské medicíny mapacho, která uvolní, očistí a detoxikuje nejen tělo, ale i naši mysl. Prostor lze vyladit vykuřovadlem, muzikoterapíí, či meditací.

 Vyvažme se z role oběti a dovolme si být tvůrcem svého Života

Je tvým záměrem být ve formě, cítit se zdravě a duchem v pohodě?

Zkus napsat a nenech to náhodě.